Kleijer Airportl Taxi Algemene voorwaarden

Klik hier om de printversie te downloaden

1. Vluchtgegevens

Vergelijk uw vluchtgegevens met de gegevens die vermeld staan op uw  bevestiging. Indien deze gegevens niet met elkaar overeenstemmen, neem dan uiterlijk 24 uur vóór incheck- of aankomsttijdstip contact op met 0318 – 611 611 Indien u binnen 24 uur voor vertrek een eventuele wijziging niet doorgeeft, kunnen wij u niet binnen onze voorwaarden vervoeren  

2. Voertuig

Kleijer Airport Taxi kan ritten met een ander voertuig uitvoeren dan gereserveerd is. Dit zal met hoge uitzondering kunnen gebeuren.

 3. Ophaaltijd heenreis

a. Het tijdstip waarop u van huis wordt opgehaald, wordt u in de bevestiging medegedeeld .

 4. Bagage

Het vervoeren van één stuk bagage en één stuk handbagage per betalende passagier is inbegrepen. Het meenemen van extra bagage is mogelijk, mits dit vooraf is aangemeld. Het vervoer van surfplanken, fietsen en dergelijke is mogelijk. Het meenemen van een inklapbare buggy of inklapbare rolstoel is gratis. Let wel, deze dient wel vooraf aangemeld te worden. Kleijer Airport Taxi is niet aansprakelijk voor het zoekraken van en of schade aan uw bagage.

 5. Vertragingen onderweg

Kleijer Airport Taxi kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die tot gevolg hebben dat u de vliegaansluiting mist. U kunt er echter verzekerd van zijn dat wij alles zullen doen om dit te voorkomen.

 6. Terugreis

a. Ingeval de aangemelde vlucht is vertraagd, hoeft u dit niet door te geven. Kleijer Airport Taxi houdt hier al rekening mee.

b. U dient zich binnen één uur na landing te melden bij de STA-balie. Maximaal één half uur nadat u zich bij de balie heeft gemeld, zult u vertrekken.

c. Bij melding aan de balie later dan één uur na landingstijd van het aangemelde vluchtnummer wordt géén garantie gegeven dat u binnen de in lid b genoemde maximale wachttijden na melden vanaf Schiphol vertrekt.

d. Indien u zich later dan één uur na landing meld bij de STA-balie kan voor deze tijd een vergoeding na rato in rekening worden gebracht.

e. Bij aankomst op een andere luchthaven dan Schiphol gelden lid a t/m d in combinatie met het bij de reservering afgesproken trefpunt en tijdstip. 

7. Kinderzitjes

a. U bent zelf verantwoordelijk om kinderzitjes te leveren tijdens het  vervoer. Stoelverhogers kunnen gratis gebruikt worden tijdens de reis.

b. Door Kleijer Airport taxi worden, zogenaamde maxi cosi’s (voorbaby’s), niet geleverd. U dient hier zelf voor zorg te dragen.

c. Bij een retourreis boeking bij Kleijer Airport Taxi kunt u  zonder vergoeding, uw eigen kinderzitje(s) of Maxi Cosi opslaan tijdens uw afwezigheid.

d.Kleijer Airport Taxi is niet aansprakelijk voor een onjuiste opgave ter bepaling van het juiste beveiligingsmiddel en voor het zoekraken van en of schade aan de door u in opslag gegeven eigendommen.

 8. Wijziging vluchtnummer en/of datum van uw terugreis

Uiterlijk 48 uur voor aankomst van de aangemelde vlucht of indien u eerder aankomt, uiterlijk 48 uur voor dat eerdere aankomst tijdstip,dient u de wijziging zelf door te geven. Indien hier niet aan is voldaan, wordt geen garantie gegeven dat u binnen de in artikel 6b genoemde maximale wachttijden na meldtijd vertrekt. Voor het doorgeven van luchtwijzigingen vanuit het buitenland kunt u  gebruik maken van het telefoonnummer +31 318 611611.

Gelieve de ingevulde gegevens goed te controleren. Bij onjuistheden dient u dit gelijk te melden. Wanneer achteraf blijkt dat de door u verstrekte gegevens onjuist zijn, zullen hier extra kosten voor worden berekend.

 9. Betaling

Het vervoer dient vooraf de reis betaald te worden middels overmaking of contant bij de chauffeur. In geval van een contante betaling van een retourboeking dient het gehele bedrag bij de eerste rit te worden voldaan. In geval uw betaling nog niet door ons is ontvangen op het moment

dat aan u het ophaaltijdstip wordt doorgegeven (art. 3.a) dient u contant aan de chauffeur te betalen. Eventueel door ons dubbel ontvangen bedrag wordt zo spoedig mogelijk door ons gerestitueerd. Boekingen via internet, waarvoor uiterlijk 22 uur voor vertrek géén betaling is ontvangen, zullen niet worden uitgevoerd. De klant is verantwoordelijk voor tijdige betaling van het vervoer, waarvan de klant door middel van een definitieve bevestiging op de hoogte wordt gesteld.

 10. Annulering

Vóór 24 uur voor aanvang van uw eerste rit ontvangt u bij annulering een restitutie van de gehele reissom onder aftrek van 10% administratiekosten. Bij annulering binnen 24 uur ontvangt u 50% restitutie.

 11. Vervoersvoorwaarden

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is geregeld, zijn van toepassing de Algemene vervoersvoorwaarden en betalingscondities voor het vervoer van personen met personenauto’s gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 20 maart 2003, aktenummer 31/2003 door Koninklijk Nederlands Vervoer. Op verzoek zenden wij u deze voorwaarden toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kleijer Vervoersdiensten

 
Ede
 
Wageningen
 
 
Uw mening telt en vinden wij belangrijk!
Vul hieronder het Tevredenheids-
onderzoek in zodat wij onze service 
kunnen blijven optimaliseren.  

Mijn Kleijer Ervaring   

 

          Je reisopties van en
         naar de luchthaven
                   CONTACT HOME
              Neem een  taxi
 

Hier handige tips voor je vliegt. 

 

CONTACT HOME

Weer