Annuleringsservice

                                         Klik hier om de printversie te downloaden

Kleijer Airport Taxi hanteert gunstige annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in de algemene voorwaarden van Kleijer Airport Taxi. Hoewel de financiële consequenties voor de klant tot een minimum zijn beperkt, kan het verschuldigde bedrag, met name bij annulering binnen 24 uur, aanzienlijk zijn. Bij annulering tot 24 uur voor vertrek zijn 10% administratie kosten verschuldigd, binnen 24 uur voor vertrek vindt 50% restitutie plaats. Ook als de heenreis wel heeft plaatsgevonden en de klant kan geen gebruik maken van Kleijer Airport Taxi op de terugreis, wordt het gehele bedrag berekend.

Kleijer Airport Taxi biedt de service om tegen een geringe vergoeding het financiële risico van een vaak onplezierige annulering uit te sluiten. De kosten bedragen per boeking € 5,- voor een enkele reis en € 10,00 bij een retour reis.

 A.

De klant kan een beroep doen op restitutie indien om één van onderstaande redenen géén gebruik kan worden gemaakt van Kleijer Airport Taxi:

 1. Om medische redenen: 

1.1. Ernstige ziekte of overlijden van reizende(n) of familie in 1e  of 2e graad.

1.2. Zwangerschap van reizende of partner.

1.3. Het op doktersadvies af moeten zien van de reis van reizende, partner of meereizend familielid.

2. Inbraak in woning of het verlies van de voor de reis benodigde reisbescheiden op de dag van reizen.

3. Het door reisorganisatie annuleren dan wel wijzigen van geboekte (groeps-) reis of vlucht wat tot gevolg heeft dat reizende géén gebruik kan maken van de geboekte reis en derhalve ook niet van Kleijer Airport Taxi.

4. Het, buiten de schuld van reizende, partner of familielid, niet verkrijgen van een visum voor het land van bestemming.

5. Werkloosheid als gevolg van onvrijwillig ontslag van reizende of partner in de periode tussen boeking en reizen.

6. Het dringend aanwezig moeten zijn vanwege schade aan persoonlijke eigendommen of op bedrijf of werkkring.

 B.

Onder restitutie in bovenstaand artikel wordt verstaan:

1. Bij annulering vóór 24 uur voor vertrek wordt de gehele reissom gerestitueerd; de klant is géén 10% administratiekosten verschuldigd, tenzij het een deelannulering betreft.

2. Bij annulering binnen 24 uur wegens één van in artikel A genoemde redenen zal 100% van het betaalde bedrag worden gerestitueerd, tenzij het een deelannulering betreft.

3. Bij een deelannulering (klant heeft wel gebruik gemaakt van de heenreis, maar de terugrit komt te vervallen wegens één van in artikel A genoemde redenen) is de klant slechts de prijs van een enkele reis verschuldigd in plaats van de kosten van een retour.

C.

Aanvullende bepalingen:

1. Onder de reizende wordt verstaan de persoon op wiens naam de boeking bij Kleijer Airport Taxi bekend is.

2. Deze service kan slechts in combinatie met en gelijktijdig met een boeking voor Kleijer Airport Taxi worden afgesloten. De algemene voorwaarden van Kleijer Airport Taxi zijn in beginsel van toepassing.

3. Artikelen A en B zijn aanvullend op artikel 10 van de algemene reisvoorwaarden Kleijer Airport Taxi.

4. Bij verzoek tot restitutie dient de klant kopieën van bewijsstukken bij te voegen.

5. Indien noodzakelijk kan Kleijer Airport Taxi verzoeken aanvullende bewijsstukken te overleggen.

6. Reizende blijft, ook na het boeken van de annuleringsservice, verantwoordelijk om Kleijer Airport Taxi zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van eventuele gewijzigde retourvlucht of retour datum. Zie Algemene Voorwaarden Kleijer Airport Taxi.

7. Indien de reizende van de retourrit géén gebruik kan maken dient Kleijer Airport Taxi hiervan zo tijdig mogelijk, doch uiterlijk 4 uur voor aanvang van het vervoer, op de hoogte te worden gesteld.

8. Ten aanzien gestelde in lid 7 en 8 zijn overmacht situaties niet altijd uitgezonderd.

9. Annulering kan alleen voor vertrek van het voertuig vanaf de basis, daarna zullen de dan zijnde omstandigheden worden beoordeeld.

10. Indien wegens een andere dan in artikel A genoemde bijzondere oorzaak géén gebruik kan worden gemaakt van Kleijer Airport Taxi, is het ter beoordeling van Kleijer Airport Taxi of restitutie zal plaatsvinden.

11. Het te restitueren bedrag zal nooit hoger zijn dan het voor de boeking (ritprijs) aan Kleijer Airport Taxi verschuldigde bedrag.

12. Restitutie dient schriftelijk te worden aangevraagd bij Kleijer Airport Taxi, o.v.v. Annuleringsservice, Postbus 252, 6710 BG, Ede.

 

 

 

Kleijer Vervoersdiensten

 
Ede
 
Wageningen
 
 
Uw mening telt en vinden wij belangrijk!
Vul hieronder het Tevredenheids-
onderzoek in zodat wij onze service 
kunnen blijven optimaliseren.  

Mijn Kleijer Ervaring   

 

          Je reisopties van en
         naar de luchthaven
                   CONTACT HOME
              Neem een  taxi
 

Hier handige tips voor je vliegt. 

 

CONTACT HOME

Weer